Roadracingfakta

Fakta om roadracing

Grundidén i roadracing är att de tävlande på motorcykel konkurrerar med varandra på tid, oftast på motorbanor, men i undantagsfall sker det även på avstängda gator. Den åkare som kommer i mål först vinner alltså.

Roadracingförare tävlar i olika klasser

Motorcykelsporten utövas precis som andra sporter utifrån olika regler och bestämmelser. Inom roadracing delas åkare upp i olika klasser utifrån ålder och motorcykeltyp. Inom varje klass använder alla tävlande motorcyklar med samma cylindervolym. De olika klasserna har i sin tur olika regler för vad som är tillåtet att göra med motorcykeln och inte. Detta måste åkarna rätta sig efter om de inte ska bli diskvalificerade.

Roadracing och fysik

I motsats mot vad många tror, är roadracing en fysiskt krävande sport där styrka och uthållighet är viktiga egenskaper. Därför är det viktigt att uppmärksamma att doping inte är  tillåtet inom motorsporten. Detta är sunt av många anledningar, dels av sportsliga skäl, dels ur en hälsomässig aspekt. Sporten tjänar på rättvisa förutsättningar och individen mår bäst utan dessa farliga preparat i kroppen.

Viktigt med rätt utrustning när man kör roadracing

Säkerheten är alltid viktig att tänka på vid tävlingar och träningar när man far fram i höga farter. För att öka säkerheten är det viktigt att bära utrustning i gott skick och att använda godkända produkter. Att själva motorcykeln är i gott skick och ordentligt monterad är en förutsättning för en säker åkning.