Mental träning användbart i roadracing

Mental träning, behövs det inom roadracingsporten? Jag själv skulle svara ja på den frågan. Precis som i alla andra idrotter handlar det om att prestera när det gäller. Det handlar om att klara av en uppgift trots att omständigheter förändras. Beroende på hur vi hanterar de situationer vi hamnar i så kan vi påverka våra prestationer åt det ena eller andra hållet med vår mentala förmåga.

En förare i roadracing måste fixa att ställa om snabbt från ett race till ett annat. Detta gäller om det har gått bra, såväl som dåligt. En omladdning måste göras oavsett. Kanske har motorcykeln drabbats av något fel som hastigt måste åtgärdas med stress som följd. En krasch kanske har satt igång tankar hos föraren som påverkar körningen. Vädret är alltid något förarna måste ta hänsyn till. Kort sagt, det finns en mängd omständigheter att hantera som kan leda till olika känslor hos olika individer. Med mental träning kan man aktivt påverka sin förmåga för att uppnå bättre resultat.