Falkenbergs motorbana

Falkenbergs MotorbanaFalkenbergs motorbana ägs och drivs av den ideella klubben Falkenbergs motorklubb, faktum är att hela banan som anlades 1967 byggdes av ideella krafter. Den 1843 meter långa banan anses idag vara en snabb bana. På bilden till höger kan ni se varför, banan har egentligen bara ett långsamt parti, där chikanen ligger. I övrigt är banan utformad så att den tillåter en snabb körstil. Chikanen byggdes till 2004 efter att banan fått kritik för att vara för snabb.

Motorbanan i Falkenberg har också en intressant historia bakom sig. Förutom att den klarat sig igenom diverse ekonomiska kriser, så byggdes den också väldigt fort. På ca fyra månader lyckades man färdigställa banan. En av de ekonomiska kriserna skedde till följd av att det byggdes många banor i Sverige vid den här tiden som gjorde konkurrensen mellan banorna svår.