Signalflaggor på racingbanan

Flaggorna på racingbanan

Är du nybörjare i motorcykelsportens värld kanske du undrar över vad de olika flaggorna som finns runt racingbanorna betyder. Har du däremot erfarenhet från andra motorsporter vet du säkerligen redan en hel del om dessa flaggor, eftersom innebörden av flaggorna inte skiljer sig mellan olika motorsporter. En gul flagga betyder samma sak i formel 1 som i roadracing med andra ord.

I huvudsak finns det tio olika typer av flaggor som används inom roadracing, dessutom kan två olika flaggor användas i kombination för att förtydliga ett budskap till förarna på banan. Förutom vilken flagga eller vilken kombination av flaggor som visas är det viktigt att känna till att betydelsen också beror på hur funktionären håller flaggan. Det vill säga om den hålls stilla eller inte, vertikalt eller diagonalt med mera. Här nedan går vi igenom de olika varianterna en efter en.

De olika flaggorna som används inom roadracing

Den mest kända flaggan är kanske den svart-vitrutiga som påminner om ett schackbräde. Det är målgångsflaggan som signalerar att föraren närmar sig mål. Men innan man kan gå i mål krävs ju naturligtvis att racet har fått startsignal, och som startflagga används en i färgerna gul och blå.

Teknisk flaggaVill funktionärerna en viss förare något, kan två olika typer av flaggor användas. Den svarta flaggan visas tillsammans med förarens nummer, och innebär att föraren har tre varv på sig att åka in i depån. Visas den tekniska flaggan tillsammans med förarens nummer, som är svart med en orange prick på, måste föraren omgående ta sig av banan och åka in i depån. Detta  eftersom det finns något tekniskt problem med ekipaget.

Blå vajande flaggaBlå flagg visas för förare som håller på att bli varvade, denna flagga kan visas i samband med målgångsflaggan om en förare håller på att bli varvad före eller efter mål. Visas blå flagg ska föraren som blir omkörd behålla sin position på banan tills omkörningen är genomförd.

En gul flagga som vajarVajande gul flagg, betyder att det inträffat något på banan och omkörning är därför förbjuden. Detta gäller antingen tills ingen flagg visas på en postering eller tills grön flagg visas. Om den vita flaggan syns, innebär det att förarna ska iaktta försiktighet eftersom det finns ett fordon på banan som inte håller samma tempo. Om vit och gul flagg visas samtidigt, har ett fordon stannat på banan.

Gul och röd-randig flagga vajande vid underlagsproblemFinns det något problem med underlaget på banan visas en röd och gulrandig flagga. Om problemet är i form av regn så hålls flaggan diagonalt. Denna flagga är till för att förarna inte ska överraskas av halka på racingbanan.

Om den röda flaggan är stilla betyder det att förarna måste stanna eftersom röd flagg inte får passeras, om den vajar är tävlingen avbruten och alla ska under stor försiktighet ta sig till depån. Kombinationen av korsad gul flagg och gul och rödrandig flagg betyder att tävlingsledaren avbrutit tävlingen, och samma åtgärd som vid vajande röd flagg ska vidtas av förarna.