Motocrossens positiva inverkan på miljön

Publicerat: 22:09 den 18 oktober, 2011 av Sara

Motorsport och miljöfrågor är ständigt aktuella. Det är ju en sport som faktiskt inte är helt miljövänlig tyvärr. Därför var det extra intressant att läsa en artikel som naturskyddsföreningen publicerat om motocrossens positiva inverkan på miljön.

Det är tydligen kombinationen av den sandiga jorden och den åverkan på marken som motocrosskörandet medför som blir en gynnsam kombination. På det sättet växer inte marken igen och området blir därför attraktivt för en rad olika arter av djur.

Läs gärna hela den intressanta artikeln här: http://sn.snf.se/sveriges-natur/artikel.cfm?CFID=179020&CFTOKEN=35716899&id=1718

Även SVEMO har uppmärksammat detta och menar att även motocrossbanornas utformning är en bidragande orsak till att olika djurarter trivs i områdena.